Alle må booke seg på førehand (sjå kalender nedanfor).

Dersom du kjøper årskort og nøkkelkort, kan du booke mellom kl. 06 og 23 kvar dag. 
NB Garderobane er ikkje tilgjengelege kl 9-15 (reservert til skulen).

DROP IN

1) Drop in i opningstida til Gaularhallen henvender du deg til vakta i hallen;

Mandag-Torsdag 1700-2200
Fredag 1700-1930 

2) Drop in utenom opningstida i Gaularhallen

Du kan låne racketer og nøkkelkort på Mjølkerampen til følgjande tider:

Mandag til fredag 09:00-17:00
Fredag  20:00-24:00
Lørdag 11:00-16:00
Søndag 14:00-17:00

 

Squash er ei svært morosam og effektiv treningsform som blir meir og meir populær. Ein kan kjøpe squash-medlemskap til ein årleg pris på 500 kr. Når ein er medlem kostar det 30 kr å leige salen for ein halv time spel. Drop-in for dei som ikkje er medlemer kostar kr 80 for kvar halve time. Det er også muleg å leige rackert, det kostar 20 kroner for medlemer og 40 for andre. Prisane gjeld per halvtime, uavhengig av talet på personar som deltek.