Alle må booke seg på førehand (sjå kalender nedanfor).

Dersom du kjøper årskort og nøkkelkort, kan du booke mellom kl. 06 og 23 kvar dag. 
NB Garderobane er ikkje tilgjengelege kl 9-15 (reservert til skulen).

DROP IN

1) Drop in i opningstida til Gaularhallen henvender du deg til vakta i hallen;

Mandag-Torsdag 1700-2200
 

2) Drop in utenom opningstida i Gaularhallen

Du kan få nøkkelkort på Mjølkerampen til følgjande tider:

Tirsdag til fredag 09:00-16:00
Fredag  20:00-24:00
Lørdag 11:00-16:00

Du kan og nå oss på vakt telefon 911 16 126

 

Squash er ei svært morosam og effektiv treningsform som blir meir og meir populær. Ein kan kjøpe squash-medlemskap til ein årleg pris på 500 kr. Når ein er medlem kostar det 30 kr å leige salen for ein halv time spel. Drop-in for dei som ikkje er medlemer kostar kr 80 for kvar halve time. Det er også muleg å låne rackert,  . Prisane gjeld per halvtime, uavhengig av talet på personar som deltek.