Velkommen til Gaularhallen

Oppdatert CoVid-19 Retningslinjer per 11.02.2021
Kommuneleiinga i Sunnfjord kommune har hatt eit møte om koronasituasjonen og har besluttet at styrke-, spinningsal og squash kan opne opp for trening for dei under 20 år
Ved spørsmål ta kontakt med Driftskoordinator for idrettshaller i Sunnfjord kommune.
 
 
Kontaktinformasjon for booking og koordinering av utleige i Gaularhallen
Eininga Idrett- og friluftsliv i Sunnfjord kommune tok 01.01.2021 over organisering av booking og koordinering av utleige av Gaularhallen. Vi ynskjer å samarbeide tett med dei lokale idrettslaga knytt til kvar idrettshall for eit best mogeleg samarbeid om drifta og koordinering av hallane.
 
Ynskjer du å leige eller har spørsmål knytt til Gaularhallen – ta kontakt med oss!
 
Driftskoordintor for idrettshallane, Hege Andrea Sannerhaugen, er tilgjengelig på telefon og e-post i kvardagane frå 8-16.
 
E-post: Hege.Andrea.Sannerhaugen@Sunnfjord.kommune.no
Mobil/Telefon: 466 41 496/577 26 115
 
 
Informasjon om styrkerom og Squash
Økter som starter med GH og er merka rødt tilhører dei forskjellige timane som inngår i trenings abonnement i Gaularhallen.
 
For å bestille nøkkelkort/abonnement/tilgangar til styrkerom eller squash kan de ta kontakt gaularhallen@sunnfjord.kommune.no
 

Foto: Kristine Folland