Gaularhallen

Alle må booke seg inn på førehand (sjå kalender).

Ved kjøp av årskort kan du booke mellom kl. 06 og 23 kvar dag. NB! Garderobane er ikkje tilgjengelege mandag til fredag kl. 8-16, jf. skuleruta.

Prisar

Squash medlemsskap koster kr. 500/år + 30 kr/halvtime for leige av squash-hall.

Ikke-medlemmer koster 80 kr/halvtime for leige av squash-hall.

Det er mogleg md leige av rackert. Dei ligg i squash-hallen i lag med forskjellige typer baller.

Prisane gjeld uavhengig av tal personar som deltek.