Alle må booke seg på førehand (sjå kalender nedanfor).Dersom du kjøper årskort og nøkkelkort, kan du booke mellom kl. 06 og 23 kvar dag.
NB Garderobane er ikkje tilgjengelege kl 9-15 (reservert til skulen).

DROP IN

Drop in i opningstida til Gaularhallen henvender du deg til vakta i hallen, eller til vakt-telefon 911 16 126

Mandag-Torsdag 1700-2200

Squash er ei svært morosam og effektiv treningsform som blir meir og meir populær. Ein kan kjøpe squash-medlemskap til ein årleg pris på 500 kr. Når ein er medlem kostar det 30 kr å leige salen for ein halv time spel. Drop-in for dei som ikkje er medlemer kostar kr 80 for kvar halve time. Det er også muleg å låne rackert, dei ligg i squashsalen ilag med forskjellige typer baller. Prisane gjeld per halvtime, uavhengig av talet på personar som deltek.