Gaularhallen

Styrkerom

Styrke- og spinningrom gir gode moglegheitar for individuell trening, men det er også mogleg å delta på organiserte fellesøkter med instruktør. Sjå i kalendar for kva som er ledig, og meld deg på.

Abonnement og opningstidar

Styrkerom er tilgjengeleg kl. 06-23 for dei som har abonnement.

For å bestille kort/abonnement, send epost til post@gaular-il.no