Gaularhallen

Kalendar

Kontaktpunkt for leige av areal

Auditorium / basseng:

Ta kontakt med Sande Skule.

Idrettshall / Kantine:

Ta kontakt med driftskoordinator idrettshallar i Sunnfjord kommune, eller sjå ledig kapasitet og reservere direkte på www.aktiv-kommune.no

  • Kantina i hallen kan brukast i samband med arrangement i idrettshallen, men også til eigne aktivitetar.
  • Grunna tidleg reinhald etterfulgt av skulebruk på dagtid kan det vere behov for noko reinhald av leigetakar før oppstart.
  • Det er mogleg å leige dekketøy i kantina. Dette koster ekstra og må meldast ifrå til utleigar om ein ynskjer å nytte.
  • Leigetid må inkl. tid til rigging før oppstart og tid til rydding.

Klatrevegg / Spinning / Squash / Styrkerom

Ta kontakt med Gaular Idrettslag.