Gaularhallen

Auditorium/Basseng

Auditoriumet er hovedsakleg brukt av Sande skule, men kan brukast av lag og organisasjonar for møter og andre samlingar. For leige av auditorium må ein ta kontakt med Sande skule.

Bassenget brukast til symjeundervisning av skulane i området. Lag og organisasjoner kan leige bassenget til symjetrening etter nærmare avtale med Sande skule. Det vert ikkje leigd ut til privatpersoner. Sande skule har ansvar for utleige av bassenget.